Τμήματα εκμάθησης Αγγλικής γλώσσα

Λειτουργούν δύο τμήματα αγγλικών

Το πρώτο που λειτουργεί ήδη για τρίτη χρονιά γίνεται κάθε Τρίτη βράδυ  8.30΄-10.00΄μμ και διδάσκει η κ Ευαγγελή Φαρίνη - Κουκουρίκου

Το δεύτερο που λειτουργεί για δεύτερη χρονιά  γίνεται κάθε Δευτέρα 8.30΄- 10.00΄μμ και διδάσκει η κ. Παναγιώτα Καρμπασούδη- Κλεισσαρχάκη

Και οι δύο καθηγήτριες τωνΑγγλικών διδάσκουν αφικλοκερδώς και γι αυτό η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν για τα μέλη του Συλλόγου