Τμήμα χορωδίας παραδοσιακών τραγουδιών

 

Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2008

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη απόγευμα από τις 7.30΄- 8.30΄μμ  .

Χοράρχης είναι ο κύριος Βασίλης Κασούρας , μουσικός , καθηγητής παραδοσιακής μουσικής.

Η χορωδία λαμβάνει μέρος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου και άλλων φορέων.