Ο Σύλλογος διοργάνωσε  τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη στις 19.20, 21 και 22 Μαΐου 2011.

Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα μέλη επέστρεψαν  ενθουσιασμένα.