Για ην Κυριακή 10/3/2013 μετατίθεται  η παρακολούθηση της παράστασης ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ που αναβλήθηκε λόγω προβλήματος υγείας ηθοποιού.

Οι κυρίες που είχαν προμηθευτεί τα εισιτήρια παρακαλούνται να τα παραδώσουν στην κ. Τιτίρλα και να δηλώσουν εάν θα παρακολουθήσουν την παράσταση στη νέα ημερομηνία προκειμένου  να πάρουν τα νέα εισιτήρια ή να τους επιστραφεί το αντίτιτιμο εφόσον αδυνατούν.