Φέτος , μετά από απουσία 2 χρόνων  λόγω της πανδημίας, το χορευτικό μας συμμετείχε στις εκδηλώσεις ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ 2022 που διοργάνωσε ο Δήμος μας.

Παρουσίασε χορούς Θράκης με τις φορεσιές από την  ιματιοθήκη του Συλλόγου μας .