Τμήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας

Λειτουργούν δύο τμήματα (προχωρημένων και αρχαρίων )

Η παρακολούθηση των μαθημάτων στα τμήματα αυτά είναι δωρεάν .

Τα μαθήματα για κάθε τμήμα γίνονται στην αίθουσα του Συλλόγου μία φορά την εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδεται για κάθε διδακτική περίοδο.